หมายเหตุ : ก่อนจองห้องประชุม กรุณา !! ตรวจสอบสถานะห้องประชุมอีกครั้ง


งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
93 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073-212008 ต่อ 404 โทรสาร : 073-213767