ระบบงาน HDC
ระบบสารสนเทศ สสจ.ยะลา
ระบบคุณภาพข้อมูล SIS
ระบบ SMS

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

E-Book การแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างเหมาบริการ
    26/10/2563


บริการ

ระบบ E-Saraban
ระบบขอใช้บริการถ่ายภาพ
ระบบจองห้องประชุม
ปฏิทินการดำเนินงาน
สสจ.ยะลา
 
E-Slip
(ระบบสลิปเงินเดือน)
ITA
ประชุมคปสจ.
ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

ระบบควบคุมงบประมาณ
ระบบสมัครสอบออนไลน์
YALA Health KPI
Dashboard งานต่างๆ

วารสารข่าว

Responsive image

กุมภาพันธ์ 2564

Responsive image

มกราคม 2564

Responsive image

ธันวาคม 2563

Responsive image

พฤศจิกายน 2563

Video

7s ยะลา พิชิต COVID

เต้นสู้ COVID-19

สอนเต้น - เต้นสู้ COVID-19

รับผิดชอบต่อตัวเอง เท่ากับรับผิดชอบต่อสังคม #COVID-19

หน้ากากอนามัย รู้ไว้ ใช้เป็น

ล้างมือ 7 ขั้นตอน ป้องกันเชื้อโรค

สวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันโรคทางเดินหายใจ

คำแนะนำโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง