ระบบงาน HDC
ระบบสารสนเทศ สสจ.ยะลา
ระบบคุณภาพข้อมูล SIS
ระบบ SMS

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ สสจ.ยะลา
    06/05/2563

คำสั่ง/ประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา
    28/04/2563


E-Book การแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างเหมาบริการ
    26/10/2563


บริการ

ระบบ E-Saraban
ระบบขอใช้บริการถ่ายภาพ
ระบบจองห้องประชุม
ปฏิทินการดำเนินงาน
สสจ.ยะลา
 
ITA
ประชุมคปสจ.
YALA Health KPI
ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

ระบบควบคุมงบประมาณ
ระบบสมัครสอบออนไลน์

วารสารข่าว

Responsive image

ธันวาคม 2563

Responsive image

พฤศจิกายน 2563

Responsive image

ตุลาคม 2563

Responsive image

สิงหาคม 2563

Video

เต้นสู้ COVID-19

สอนเต้น - เต้นสู้ COVID-19

รับผิดชอบต่อตัวเอง เท่ากับรับผิดชอบต่อสังคม #COVID-19

D.I.Y ทำหน้ากากใช้เอง

หน้ากากอนามัย รู้ไว้ ใช้เป็น

ล้างมือ 7 ขั้นตอน ป้องกันเชื้อโรค

สวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันโรคทางเดินหายใจ

คำแนะนำโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง