รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา วันที่ 19-25 พ.ค. 63
    15/05/2563

รพ.เบตง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วันที่ 7-15 พ.ค. 63
    13/05/2563

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
    11/02/2563

ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
    22/01/2563

เลื่อนวันประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ให้ทราบ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ อาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา http://www.ylo.moph.go.th หัวข้อ สมัครงาน (เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ) โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครแยกเป็นรายตำแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้
    20/01/2563

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปรับปรุง ณ 9 ม.ค. 63
    02/01/2563
    ใบรับรองแพทย์
    13/01/2563