สื่อประชาสัมพันธ์ COVID-19

Responsive image
03/03/2563
สถานที่เสี่ยงแพร่กระจายไวรัส
Responsive image
03/03/2563
ห่าง 2 เมตร ปลอดภัยไอจาม
Responsive image
03/03/2563
คำแนะนำสำหรับประชาชน
Responsive image
03/03/2563
มาตรการสำหรับผู้เดินทางต่างประเทศ
Responsive image
03/03/2563
COVID-19 ข้อเท็จจริง