ไฟล์นำเสนอ ครั้งที่ 1/2562 10/01/2562
แบบฟอร์ม-ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ การบันทึกข้อมูล และ การให้รหัส ICD ผู้ป่วยนอก ปรับปรุงใหม่ 10/01/62 ล่าสุด 16.20 น. 10/01/2562
ไฟล์นำเสนอ ครั้งที่ 3/2561 23/07/2561
Audit รอบที่ 2 ปีงบประมาน 2561 20/06/2561
Audit รอบที่ 1 ปีงบประมาน 2561 20/06/2561
ไฟล์นำเสนอ ครั้งที่ 2/2561 11/05/2561
ไฟล์นำเสนอ ครั้งที่ 2/2560 18/07/2560
สรุปเกณฑ์ในการตรวจสอบ 16/05/2560
คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit) จ.ยะลา (สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560) **แก้ไขล่าสุด 15 พ.ค. 2560 11/05/2560
เอกสารมาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล (Audit) พ.ศ. 2559 11/05/2560
แบบฟอร์ม-ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ การบันทึกข้อมูล และ การให้รหัส ICD ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 11/05/2560
      - ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก 16/05/2560
      - ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD ผู้ป่วยนอก 16/05/2560
      - ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน 16/05/2560
      - ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD ผู้ป่วยใน 16/05/2560