เอกสารไฟล์ งานวิชาการ

 

เดือน ไฟล์ วันที่อัปโหลด
ผลการประกวดวิชาการ ปี 2561 09/07/2561
ไฟล์งานวิชาการ จ.ยะลา ปี 2561 13/06/2561
เอกสารรับรองโครงการวิจัย 02/04/2561
เอกสารการประชุมติดตามงานวิชาการเขต 12 25/08/2560
ไฟล์งานวิชาการ จ.ยะลา ปี 2560 31/07/2560
คำสั่งคณะกรรมการ งานมหกรรมวิชาการ จ.ยะลา ปี 2560 25/07/2560
กำหนดการจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดยะลา ปี 2560 25/07/2560
สรุปจำนวนการส่งประกวดผลงานวิชาการ จ.ยะลา ปี 2560 25/07/2560
แบบฟอร์มงานมหกรรมวิชาการยะลา 2560    
     ตารางการส่งผลงาน วิชาการเข้าประกวด ปี 2560 13/07/2560
     รายละเอียดการส่งผลงานนำเสนอ 13/07/2560