สารสา'สุข
เดือน ก.ค.60
 
สารสา'สุข
เดือน มิ.ย.60
 
สารสา'สุข
เดือน พ.ค 60
สารสา'สุข
เดือน เม.ย 60
สารสา'สุข
เดือน มี.ค 60
 

หัวข้อ วันที่ประกาศ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2561" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561" 10/08/2560
ระเบียบสำนักนายกเรื่องการชักธงชาต 10/08/2560
ประกาศผลงานวิชาการ จังหวัดยะลา ปี 2560 25/07/2560
จังหวัดยะลา แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมถวายราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 24/07/2560
สป.แจ้งเรื่องนโยบายการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 24/07/2560
สป.แจ้งเรื่องการกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานราชการ
บริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
24/07/2560
QR Code รวมไฟล์แผนเผชิญเหตุ IAP 11/07/2560
กรมควบคุมโรค ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ 11/07/2560
สป.ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 11/07/2560
ส.อุตสาหกรรม จ.ยะลา ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จ.ยะลา 30/06/2560
จังหวัดยะลา ขอเชิญมีส่วมร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  24/05/2560
สป. แจ้งเรื่องบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ต่อท้ายข้อตกลงการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน  24/05/2560
จ.ยะลา ขอเชิญชวนร่วมปลูกและประดับดอกไม้สีเหลืองในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 24/05/2560
สป.แจ้งเชิญชวนประดับธงชาติไทย  22/05/2560
กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่องการสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่ เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ)  22/05/2560
จ.ยะลา ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560  22/05/2560
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ นวก.ตาม ว.16 รอบที่ 1 วันที่ 11 พ.ค. 60  22/05/2560
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 19/05/2560
เตือนภัย !! "มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry" แพร่กระจายผ่านช่องโหว่วินโดว์  19/05/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 24/08/2560
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบดำเนินงานปี 61 และ ปี 62 24/08/2560
กระบวนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 04/08/2560
แนวทางการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบติดตามบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (sms)  15/07/2560
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบความรู้สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ระหว่างวันที่ 11-26 กรกฎาคม 2560 13/07/2560
คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic และการผลิตการ์ตูน LINE Application 06/07/2560
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ขอเชิญเภสัชกรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 03/07/2560
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "Pharmacist 4.0 ขับเคลื่อนเมืองไทยด้วยหัวใจเภสัชกร" ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 03/07/2560
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาด้านการพัฒนาสมุนไพร 22/06/2560
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2560 22/06/2560
กรมการแพทย์ "ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษากลุ่มอาการผู้สูงอายุสำหรับแพทย์" 09/06/2560
สถาบันเวชศาสตร์ฯ กรมการแพทย์ "ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลุกสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักญภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก" 09/06/2560
สรุปผลการพัฒนาบุคลากรตัวชี้วัดที่ 72-73 ในรอบ 9 เดือน 05/06/2560
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10 01/06/2560
ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4 01/06/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
สมาคมลูกจ้างสธฯ เชิญเข้าร่วมประชุม การสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปี 2560 10/08/2560
จังหวัดยะลา ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 15-25 สิงหาคม 2560 09/08/2560
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง 13/07/2560
การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 21/06/2560
สำรวจข้อมูลข้าราชการผู้เคยดำรงตำแหน่งพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการในวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 19/06/2560
แบบเลื่อนระดับ ประจำตำแหน่ง แบบทดลอง  14/06/2560
สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 649_2560 ลว.15 พ.ค. 2560 23/05/2560
การเลื่อนเงินเดือนประจำปีกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2558 22/05/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 17/05/2560
การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2560  
      - แบบเสนอชื่อการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2560 15/05/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 07/08/2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานพัสด 02/08/2560
ประกาศรายชื่อฯ ลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) 31/07/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งพนักงานพัสดุ) 27/07/2560
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 17/07/2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 2 อัตรา (แก้ไขวันที่ 5 ก.ค. 2560) 30/06/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี) 30/06/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี) 20/06/2560
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี)  26/05/2560
ผังที่นั่งสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  11/05/2560
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 05/05/2560

  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
รายงานราคากลางโครงการจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาล (รถตู้) ประจำปี 2560 08/08/2560
รายงานราคากลางโครงการการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดตรวจพัฒนาการ DSPM ประจำปี 2560 27/07/2560
รายงานราคากลางโครงการการจ้างทำคู่มือ DSPM และ DAIM ประจำปี 2560 27/07/2560
รายงานราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2560 14/07/2560
รายงานราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมรางระบายน้ำ) ณ โรงพยาบาลกาบัง 12/07/2560
แผนการจัดซื้องบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 12/07/2560
รายงานราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านสันติ 1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 05/07/2560
รายงานราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคากลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 03/07/2560
รายงานราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปี 2560 03/07/2560
รายงานราคากลางโครงการ การซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2560  20/06/2560
รายงานราคากลางโครงการ การซื้อสารเคมี ประจำปี 2560  14/06/2560
รายงานราคากลางปรับปรุงต่อเติมบ้านพักระดับ 9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  09/05/2560

  อ่านทั้งหมด