ส.ค. 61  มิ.ย. 61   พ.ค. 61 เม.ย. 61 มี.ค. 61 ก.พ. 61  

  อ่านทั้งหมด

หัวข้อ วันที่ประกาศ
แบบฟอร์มแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ปี 2562 09/10/2561
สื่อออนไลน์ อาหารและยา 10/09/2561
แบบฟอร์มแผนการเงินการคลัง ปี 2562 09/09/2561
สำนักงานเขต12 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร์สื่อประชาสัมพันธ์ 23/07/2561
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการอบรม เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ" วันที่ 2-3 สิงหาคม 61 23/07/2561
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดยะลา (คสจ.) 17/07/2561
ช่องทางการติดต่อ สสจ.ยะลา 05/07/2561
เบอร์ติดต่อภายในสสจ.ยะลา 05/07/2561
บทบาทอำนาจหน้าที่ สสจ.ยะลา 05/07/2561


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
กรมควบคุมโรค ขอเชิญส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรค
จากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 24 ต.ค. 61
22/10/2561
ประชาสัมพันธ์เรื่อง วัคซีน 09/10/2561
ข่าวสำนักงาน อย. กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด 04/10/2561
ข่าวสำนักงาน อย. 04/10/2561
ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ 04/10/2561
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 19/09/2561
กรมการแพทย์แผนไทย ประชาสัมพันธ์เรื่อง แพทย์ฝึกอบรมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ระหว่างวันที่ 1 มี.ค - 31 พ.ค 62 ณ สถาบันการแพทย์แผนจีน กระทรวงสาธารณสุข 17/09/2561
ข่าวสำนักงาน อย. 14/09/2561
เรื่อง สถาบันโรคผิวหนังฯ จัดประชุมวิชาการประจำปี ในวันที่ 18-19 ต.ค. 61 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 30/08/2561
อย. ส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 28/08/2561
ม.วลัยลักษ์ ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ WU Pharmacy Forum 2018 วันที่ 29-30 ก.ย 61 28/08/2561
ข่าวสารกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. 15/08/2561
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น 05/08/2561
ข่าวสำนักงาน อย. 05/08/2561


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ผลการเรียงลำดับขอ ว 16 รอบที่ 3 ของ สสจ.ยะลา  
      1. ผลเรียงลำดับ ว16 รอบ 3 กลุ่ม 1 17/10/2561
      2. ผลเรียงลำดับ ว16 รอบ 3 กลุ่ม 2 17/10/2561
      3. บัญชีเลือกส่วนราชการที่ว่าง 17/10/2561
      4. บัญชีเซ็นชื่อเข้าประชุมชี้แจงเรียงลำดับ 17/10/2561
      5. หนังสือแสดงเจตจำนง เรื่อง การเลือกสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติ 17/10/2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 4787/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 2 ต.ค.2561 10/10/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอยะหา/ธารโต 08/10/2561
คำสั่งปลัดกระทรวง ที่ 3319 - 3320 เรื่อง ย้ายสายงานแพทย์และให้ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 24 ก.ย. 2561 04/10/2561
การเลือกตั้งผู้แทน พกส 03/10/2561
ชี้แจงแนวทางการประเมินความสุข (Happinometer) ปีงบประมาณ 2562 28/09/2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 4597 เรื่อง ให้ข้าราชการ (ว.16) ปฏิบัติราชการที่เดิม 2 ราย ลงวันที่ 26 ส.ค. 2561 27/09/2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 4596 เรื่อง ให้ข้าราชการรับเงินตำแหน่ง 3 ราย ลงวันที่ 26 ส.ค. 2561 27/09/2561
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 19/09/2561
กรอบอัตรากำลังว่าง ว.16 รอบที่ 3 13/09/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงตำแหน่ง สสจ.ยะลา ครั้งที่ 1/61 30 ส.ค. 61 10/09/2561
แผนผังการปฏิบัติงานในการขอปรับปรุงตำแหน่ง ประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ 06/09/2561
ประกาศรับสมัครผู้ช่วย สสอ.ยะหา และ ธารโต ตั้งแต่วันที่ 10-18 ก.ย. 2561 29/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3813/2561 เรื่อง ย้าย ว.16 จำนวน 15 ราย ลงวันที่ 29 ส.ค. 2561 29/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3745/2561 เรื่อง ย้าย ว.16 จำนวน 21 ราย ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 24/08/2561


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 11/04/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 02/04/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 27/03/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการพัสดุ, นายช่างเทคนิคและนักจิตวิทยา 14/03/2561
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนงาน) 27/02/2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
     - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
     - ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
     - ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา
     - ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา
     - ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา
21/02/2561

  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมฯ) 16/10/2561
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2561 09/10/2561
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ จำนวน 5 รายการ 03/10/2561
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ จำนวน 3 รายการ 03/10/2561
ประกาศเปลี่ยนแปลนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบปี 2562 02/10/2561
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 28/09/2561
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างกำแพงกั้นพร้อมถนน คสล.และลาน คสล. 28/09/2561
ประกาศ ประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 27/09/2561
ประกาศ ประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม) 26/09/2561
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 12/09/2561
ประกาศเผยแพร่แผนฯ งบลงทุนปี 2562 07/09/2561
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ยานพาหนะ วันที่ 31 ส.ค. 61 วงเงิน 863,000 บาท 05/09/2561
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ยานพาหนะ วันที่ 31 ส.ค. 61 วงเงิน 1,288,000 บาท 05/09/2561
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว วันที่ 31 ส.ค. 61 วงเงิน 760,000 บาท 05/09/2561
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ หม้อแช่พาราฟิน วันที่ 30 ส.ค. 61 วงเงิน 2,250,000 บาท 05/09/2561
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ หม้อต้มแผ่นความร้อน วันที่ 30 ส.ค. 61 วงเงิน 2,250,000 บาท 05/09/2561
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น วันที่ 30 ส.ค. 61 วงเงิน 2,250,000 บาท 05/09/2561

  อ่านทั้งหมด