สารสา'สุข
เดือน พ.ค 60
  สารสา'สุข
เดือน เม.ย 60
สารสา'สุข
เดือน มี.ค 60
     

หัวข้อ วันที่ประกาศ
จังหวัดยะลา ขอเชิญมีส่วมร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  24/05/2560
สป. แจ้งเรื่องบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ต่อท้ายข้อตกลงการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน  24/05/2560
จ.ยะลา ขอเชิญชวนร่วมปลูกและประดับดอกไม้สีเหลืองในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 24/05/2560
สป.แจ้งเชิญชวนประดับธงชาติไทย  22/05/2560
กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่องการสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่ เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ)  22/05/2560
จ.ยะลา ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560  22/05/2560
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ นวก.ตาม ว.16 รอบที่ 1 วันที่ 11 พ.ค. 60  22/05/2560
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 19/05/2560
เตือนภัย !! "มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry" แพร่กระจายผ่านช่องโหว่วินโดว์  19/05/2560
สน.ฌกส.แจ้งประกาศลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน จำนวน 87 ราย  02/05/2560
สป.แจ้งพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม  02/05/2560
สน.แจ้งขอทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา  02/05/2560
สป.แจ้งขอความร่วมมือในการรณรงค์และลดใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อน  02/05/2560
ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ รพ.ยะลา ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์พาเลช จ.ยะลา 01/05/2560
สน.จ.ยะลา ประกาศเรื่อง การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560) 24/04/2560
สน.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ยะลา ขอความร่วมมือเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 24/04/2560
สน.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ยะลา ขอความร่วมมือเสนอชื่อสตรีไทยดีเด่น ภายในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560  24/04/2560
คณะเภสัชฯ ม.มหิดล ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการเภสัชจุลชีวิทยา ครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 20/04/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาด้านการพัฒนาสมุนไพร 22/06/2560
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2560 22/06/2560
กรมการแพทย์ "ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษากลุ่มอาการผู้สูงอายุสำหรับแพทย์" 09/06/2560
สถาบันเวชศาสตร์ฯ กรมการแพทย์ "ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลุกสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักญภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก" 09/06/2560
สรุปผลการพัฒนาบุคลากรตัวชี้วัดที่ 72-73 ในรอบ 9 เดือน 05/06/2560
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10 01/06/2560
ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4 01/06/2560
ประชาสัมพันธ์สอบความรู้สาขากิจกรรมบำบัด 31/05/2560
เร่งรัดการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 31/05/2560
แบบฟอร์ม (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตามกรอบการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564 18/05/2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบความรู้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-23 มิถุนายน 2560 15/05/2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.- 14 มิ.ย 2560 15/05/2560
คณะเภสัชฯ มอ.สงขลา ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 30 ประจำปีงบ 2560 เรื่อง"การประเมินผลเพื่อการพัฒนาทางเภสัชกรรม" ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 04/04/2560
อย.แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนทราบและพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย 04/04/2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 24 พ.ค - 7 มิ.ย 2560 03/04/2560
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ ประชาสัมพันธ์ผู้ประสงค์จะขอสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2560 03/04/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 21/06/2560
สำรวจข้อมูลข้าราชการผู้เคยดำรงตำแหน่งพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการในวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 19/06/2560
แบบเลื่อนระดับ ประจำตำแหน่ง แบบทดลอง  14/06/2560
สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 649_2560 ลว.15 พ.ค. 2560 23/05/2560
การเลื่อนเงินเดือนประจำปีกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2558 22/05/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 17/05/2560
การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2560  
      - แบบเสนอชื่อการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2560 15/05/2560
      - คู่มือปฏิบัติการสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นฯ ประจำปี 2560 16/05/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) 09/05/2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) 05/04/2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 05/04/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี) 20/06/2560
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี)  26/05/2560
ผังที่นั่งสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  11/05/2560
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 05/05/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 14/04/2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนงาน) 21/01/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 18/01/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการจำนวน 1 อัตรา 29/12/2559

  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
รายงานราคากลางโครงการ การซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2560  20/06/2560
รายงานราคากลางโครงการ การซื้อสารเคมี ประจำปี 2560  14/06/2560
รายงานราคากลางปรับปรุงต่อเติมบ้านพักระดับ 9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  09/05/2560
ราคากลาง การซื้อเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  27/04/2560
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  30/03/2560
ราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 90 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  23/03/2560
ราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  23/03/2560
ราคากลางวัสดุทางการแพทย์ คือ set ทำแผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  09/03/2560
ราคากลางปรับปรุงห้องบริเวณใต้อาคารห้องพักพยาบาล 20 ห้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  01/03/2560
ราคากลางอาคารพักแพทย์ รามัน  23/02/2560
ราคากลางอาคารแพทย์แผนไทย รพ.ธารโต  23/02/2560
ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  14/02/2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560  30/12/2559
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 28/12/2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2560 20/12/2559
ราคากลางอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.สะเตงนอก (สาขานิบงบารู) 25/11/2559
ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง สสจ.ยะลา 25/11/2559
ราคากลางอาคารโรงซ่อมบำรุง สสจ.ยะลา 25/11/2559
ราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเบตง 25/11/2559
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14/11/2559
ราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 08/11/2559
ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 08/11/2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ 08/11/2559

  อ่านทั้งหมด