หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
     - ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
     - ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)
02/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 31/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนวก.สาธารณสุข และพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 30/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 24/10/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตั้งแต่ 12-20 ตุลาคม 2560
  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา
  ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา
  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
12/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 07/08/2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานพัสด 02/08/2560
ประกาศรายชื่อฯ ลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) 31/07/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งพนักงานพัสดุ) 27/07/2560
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 17/07/2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 2 อัตรา 30/06/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี) 30/06/2560
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี) 26/05/2560
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี)  26/05/2560
ผังที่นั่งสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 11/05/2560
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 05/05/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 14/04/2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนงาน) 21/01/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 18/01/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการจำนวน 1 อัตรา 29/12/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.ยะลา  
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) สสจ.ยะลา  
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) สสจ.ยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (เริ่มรับสมัคร 25 - 31 ส.ค. 59 ในวันและเวลาราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เริ่มรับสมัคร 18 - 26 ส.ค. 59 ในวันและเวลาราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ (แม่บ้าน ระดับ บ.2) ผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา ประจำปี 2559  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 (ข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 (ทดสอบภาคปฏิบัติ) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา ประจำปี 2559 (แก้ไขไฟล์ใหม่ 22 ก.ค. 59)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แม่บ้าน ระดับ บ.2)  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา ประจำปี 2559  
* แก้ไขผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและนักทรัพยากรบุคคล  
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ก.ค. 59 ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เริ่มรับสมัคร 4 - 8 ก.ค. 59 ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำ เพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (เริ่มรับสมัคร 4 - 8 ก.ค. 59 ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (เริ่มรับสมัคร 28 มิ.ย. - 4 ก.ค. 59 ในวันและเวลาราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา จพ.ทันตสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จพ.ธุรการ จพ.การเงินและบัญชี (เริ่มรับสมัคร 27 มิ.ย. - 5 ก.ค. 59 ในวันและเวลาราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ สังกัด สสจ.ยะลา รายงานตัว ในวันที่ 15 มิ.ย. 59 เวลา 08.30 น.  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สสจ.ยะลา  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุข และในโรงพยาบาลชุมชน  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 2 อัตรา สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 2 อัตรา สังกัด สสจ.ยะลา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พ.ค. 59 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 3 อัตรา สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 3 อัตรา สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 3 อัตรา สังกัด สสจ.ยะลา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 12 ก.พ. 59  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) สังกัด สสจ.ยะลา รายงานตัว ในวันที่ 11 ธ.ค. 58 เวลา 08.30 น.  
ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สสจ.ยะลา  
ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งพนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) เดิม วันที่ 18 - 24 พ.ย. 58 เป็นวันที่ 25 - 27 พ.ย. 58  
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(แม่บ้าน) 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 24 พ.ย. 58 (เว้นวันหยุดราชการ) | หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. - 5 พ.ย. 58 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (แก้ไข 2 พ.ย.58)  
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สสจ.ยะลา  
เลื่อนการประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สสจ.ยะลา  
ใบสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และใบรับรองแพทย์  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. - 3 พ.ย. 58 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อสอบสัมภาษณ์วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สสจ.ยะลา  
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ (สอบปฏิบัติ) และการสอบสัมภาษณ์วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ สังกัด สสจ.ยะลา จากเดิมจะประกาศให้ทราบในวันที่ 29 ก.ย. 58 เป็นวันพุธที่ 7 ต.ค. 58/td>  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อทดสอบความสามารถในการ ใช้คอมพิวเตอร์ (สอบปฏิบัติ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา จากเดิม 17-18 ก.ย. 58 เป็น 19-20 ก.ย. 58  
ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา  
  เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือก โดยใช้กระดาษคำตอบและตรวจข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ดินสอ 2 บี 2. ยางลบ 3. กบเหลาดินสอขนาดเล็ก  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สสจ.ยะลา (ฉบับแก้ไข 9 ก.ย.58)  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา (เริ่มรับสมัคร 24 ส.ค. - 1 ก.ย. 58 ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สสจ.ยะลา (ผู้สมัครต้องผ่าน ภาค ก. ก.พ.) (เริ่มรับสมัคร 27 ก.ค. - 21 ส.ค. 58)  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลเอชไอวี สสจ.ยะลา รายงานตัววันที่ 27 ก.พ. 58  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลเอชไอวี สสจ.ยะลา สอบสัมภาษณ์ 24 ก.พ. 58 9.00 น.  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลเอชไอวี สสจ.ยะลา  
รับสมัคร ผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลเอชไอวี จำนวน 1 ตำแหน่ง สสจ.ยะลา รับสมัครวันที่ 16 - 20 ก.พ. 58 (ในเวลาราชการ) ปิดรับสมัคร 20 ก.พ.58 12.00 น.  
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลเอชไอวี สสจ.ยะลา  
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สสจ.ยะลา รายงานตัว วันที่ 5 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.  
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัด สสจ.ยะลา รายงานตัว วันที่ 3 ก.พ. 58 เวลา 13.30 น.  
รับสมัคร ผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลเอชไอวี จำนวน 1 ตำแหน่ง สสจ.ยะลา รับสมัครวันที่ 2 - 6 ก.พ. 58 (ในเวลาราชการ)  
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ สสจ.ยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และ พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ สสจ.ยะลา  
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ สสจ.ยะลา  
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัด สสจ.ยะลา  
การเตรียมความพร้อมเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก  
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัด สสจ.ยะลา ตั้งแต่วันที่ 6-10 พ.ย. 57  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการและลูกจ้างโครงการเงินงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 ก.ย. 57  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 ก.ย. 57  
*** ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย งานแพทย์แผนไทย สสจ.ยะลา (เดิม 8-12 ก.ย. 57 เป็น 8-19 ก.ย. 57)/td>  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการและลูกจ้างโครงการเงินงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ก.ย. 57  
*** ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(แม่บ้าน) งานแพทย์แผนไทย สสจ.ยะลา (เดิม 1-9 ก.ย. 57 เป็น 1-19 ก.ย. 57)  
** ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.ยะลา (เดิม 1-9 ก.ย. 57 เป็น 1-12 ก.ย. 57)  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย โอน ดำรงตำแหน่งวิทยาจารย์ชำนาญการ ภายในวันที่ 29 ส.ค. 57 ที่ วสส.อุบลราชธานี  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างฯ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานกระทรวงฯ เข้ารับราชการในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 13 สิงหาคม 2557)  
** ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม (แจ้งวันที่ 8 สิงหาคม 2557)  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย วุฒิ ม.3 อัตราเงินเดือน 6,210 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ยะลา ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 10 ก.ค. 57  
แบบฟอร์มการทำสัญญาลาศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ปี 57  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (งานแพทย์แผนไทย)