หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 11/04/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 02/04/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 27/03/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการพัสดุ, นายช่างเทคนิคและนักจิตวิทยา 14/03/2561
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนงาน) 27/02/2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
     - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
     - ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
     - ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา
     - ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา
     - ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา
21/02/2561
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 20/02/2561
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 07/02/2561
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 07/11/2560
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) 03/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
     - ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
     - ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)
02/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 31/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนวก.สาธารณสุข และพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 30/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 24/10/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตั้งแต่ 12-20 ตุลาคม 2560
  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา
  ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา
  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
12/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 07/08/2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานพัสด 02/08/2560
ประกาศรายชื่อฯ ลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) 31/07/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งพนักงานพัสดุ) 27/07/2560
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 17/07/2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 2 อัตรา 30/06/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี) 30/06/2560
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี) 26/05/2560
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี)  26/05/2560
ผังที่นั่งสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 11/05/2560
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 05/05/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 14/04/2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนงาน) 21/01/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 18/01/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการจำนวน 1 อัตรา 29/12/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.ยะลา  
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) สสจ.ยะลา  
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) สสจ.ยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (เริ่มรับสมัคร 25 - 31 ส.ค. 59 ในวันและเวลาราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เริ่มรับสมัคร 18 - 26 ส.ค. 59 ในวันและเวลาราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ (แม่บ้าน ระดับ บ.2) ผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา ประจำปี 2559  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 (ข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 (ทดสอบภาคปฏิบัติ) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา ประจำปี 2559 (แก้ไขไฟล์ใหม่ 22 ก.ค. 59)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แม่บ้าน ระดับ บ.2)  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา ประจำปี 2559  
* แก้ไขผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและนักทรัพยากรบุคคล  
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ก.ค. 59 ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เริ่มรับสมัคร 4 - 8 ก.ค. 59 ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำ เพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (เริ่มรับสมัคร 4 - 8 ก.ค. 59 ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (เริ่มรับสมัคร 28 มิ.ย. - 4 ก.ค. 59 ในวันและเวลาราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา จพ.ทันตสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จพ.ธุรการ จพ.การเงินและบัญชี (เริ่มรับสมัคร 27 มิ.ย. - 5 ก.ค. 59 ในวันและเวลาราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ สังกัด สสจ.ยะลา รายงานตัว ในวันที่ 15 มิ.ย. 59 เวลา 08.30 น.  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สสจ.ยะลา  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุข และในโรงพยาบาลชุมชน  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 2 อัตรา สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 2 อัตรา สังกัด สสจ.ยะลา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พ.ค. 59 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 3 อัตรา สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 3 อัตรา สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 3 อัตรา สังกัด สสจ.ยะลา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 12 ก.พ. 59  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) สังกัด สสจ.ยะลา รายงานตัว ในวันที่ 11 ธ.ค. 58 เวลา 08.30 น.  
ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สสจ.ยะลา  
ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งพนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) เดิม วันที่ 18 - 24 พ.ย. 58 เป็นวันที่ 25 - 27 พ.ย. 58  
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(แม่บ้าน) 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 24 พ.ย. 58 (เว้นวันหยุดราชการ) | หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. - 5 พ.ย. 58 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (แก้ไข 2 พ.ย.58)  
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สสจ.ยะลา  
เลื่อนการประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สสจ.ยะลา  
ใบสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และใบรับรองแพทย์  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. - 3 พ.ย. 58 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อสอบสัมภาษณ์วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สสจ.ยะลา  
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ (สอบปฏิบัติ) และการสอบสัมภาษณ์วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ สังกัด สสจ.ยะลา จากเดิมจะประกาศให้ทราบในวันที่ 29 ก.ย. 58 เป็นวันพุธที่ 7 ต.ค. 58/td>  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อทดสอบความสามารถในการ ใช้คอมพิวเตอร์ (สอบปฏิบัติ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สสจ.ยะลา  
ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา จากเดิม 17-18 ก.ย. 58 เป็น 19-20 ก.ย. 58  
ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา  
  เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือก โดยใช้กระดาษคำตอบและตรวจข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ดินสอ 2 บี 2. ยางลบ 3. กบเหลาดินสอขนาดเล็ก  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สสจ.ยะลา (ฉบับแก้ไข 9 ก.ย.58)  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา (เริ่มรับสมัคร 24 ส.ค. - 1 ก.ย. 58 ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สสจ.ยะลา (ผู้สมัครต้องผ่าน ภาค ก. ก.พ.) (เริ่มรับสมัคร 27 ก.ค. - 21 ส.ค. 58)  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลเอชไอวี สสจ.ยะลา รายงานตัววันที่ 27 ก.พ. 58  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลเอชไอวี สสจ.ยะลา สอบสัมภาษณ์ 24 ก.พ. 58 9.00 น.  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลเอชไอวี สสจ.ยะลา  
รับสมัคร ผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลเอชไอวี จำนวน 1 ตำแหน่ง สสจ.ยะลา รับสมัครวันที่ 16 - 20 ก.พ. 58 (ในเวลาราชการ) ปิดรับสมัคร 20 ก.พ.58 12.00 น.  
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลเอชไอวี สสจ.ยะลา  
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สสจ.ยะลา รายงานตัว วันที่ 5 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.  
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัด สสจ.ยะลา รายงานตัว วันที่ 3 ก.พ. 58 เวลา 13.30 น.  
รับสมัคร ผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลเอชไอวี จำนวน 1 ตำแหน่ง สสจ.ยะลา รับสมัครวันที่ 2 - 6 ก.พ. 58 (ในเวลาราชการ)