หัวข้อ Link วันที่ประกาศ  
    โปรแกรมป้องกันไม่ให้มัลแวร์ WannaCry ทำงาน พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 19/05/2560  
   
    วิธีการตรวจสอบและติดตั้ง Patch MS17-010 14/05/2560  
   
    วิธีการ disable SMBv1 ใน Windows 14/05/2560  
   
    ระวังภัย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ รีบอัปเดตทันที 13/05/2560  
   
         
         

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
    โรงพยาบาลยะลา 23/05/2560  
   
    โรงพยาบาลเบตง 23/05/2560  
   
    โรงพยาบาลบันนังสตา 23/05/2560  
   
    โรงพยาบาลธารโต 23/05/2560  
   
    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 23/05/2560  
   
    โรงพยาบาลรามัน 23/05/2560  
   
    โรงพยาบาลกาบัง 23/05/2560  
   
    โรงพยาบาลกรงปินัง 23/05/2560