ปีงบประมาณ 2560
  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
สสอ.เมืองยะลา : มอบเงินแก่โรงเรียนต้นแบบตามโครงการโรงเรียนต้นแบบสุขบัญญัติแก่โรงเรียนบ้านเบญญา 21/06/2560
สสอ.เมืองยะลา : รพ.สต.ยะลาทำกิจกรรมพัฒนาสถานที่ราชการน่าอยู่น่าทำงาน 21/06/2560
สสอ.เมืองยะลา : นิเทศรพ.สต.ในเครือข่าย รอบที่ 2 ปี 2560 ณ รพ.สต.บุดี และรพ.สต.บันนังสาเรง 21/06/2560
สสอ.เมืองยะลา : ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยหอบหืด 21/06/2560
สสอ.เมืองยะลา : ร่วมเสริมพลังและเยี่ยมกิจกรรมนิทรรศการอบรมแกนนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนำร่องโรงเรียนสุขบัญญัติ 21/06/2560
สสอ.เมืองยะลา : นิเทศ รพ.สต.บ้านทุ่งยามูและรพ.สต.ยุโป รอบที่ 2 ปีงบ 2560 18/06/2560
สสอ.เมืองยะลา : ออกตรวจปราบปราม ร้านค้าดอกไม้เพลิงในพื้นที่อ.เมือง ในช่วงเดือนรอมฎอน 18/06/2560
สสอ.เมืองยะลา : นิเทศ รพ.สต.ตาเซะและรพ.สต.วังกระ รอบที่ 2 ปีงบ 2560 18/06/2560
สสอ.เมืองยะลา : ลงติดตามการดำเนินงาน clinic NCD รพ.สต.เปาะเส้ง 18/06/2560
สสอ.เมืองยะลา : พบปะ อาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.ลิดล และรพ.สต.ลำใหม่ 18/06/2560
สสอ.เมืองยะลา : จัดกิจกรรมอบรมสุขบัญญัติ 10 ประการ แก่ผู้นำนักเรียน 10/06/2560
สสอ.เมืองยะลา : ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ "โรงเรียนยุโปรวมพลัง ใจสร้างสุข" 08/06/2560
สสอ.เมืองยะลา : ต้อนรับคณะกรรมการและรับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับเขตสุขภาพที่ 12 07/06/2560
สสอ.เมืองยะลา : ออกตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา 07/06/2560
สสอ.เมืองยะลา : เยี่ยมเสริมพลัง เตรียมการประเมินมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ 26/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : ลดพื้นที่สูข เพิ่มพื้นที่สุข 26/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น 26/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : ออกหน่วยบริการตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" 24/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปี 2560 24/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : กิจกรรมอบรมพัฒนานักจัดการน้ำหนักเด็กอ้วนและผอม (ครู ข) 24/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : โครงการพัฒนาระบบบริการและสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน จ.ยะลา 24/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : ฝายมีชีวิต 24/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : ติดตามผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงติดเตียงหลังผ่าตัด 23/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ การละศีลอด ประจำปี 2560 23/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : การพยาบาลเบื้องต้น 22/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : โครงการ การรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 7 เมืองหลัก 22/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : ติดตามผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 22/05/2560
สสอ.เมืองยะลา :  ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการ 22/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : รพ.สต.ติดดาว ณ รพ.สต.เปาะเส้ง 22/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : มอบเข็มอสม.ในพื้นที่รับผิดชอบ 18/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ร่วมกับกศน.อำเภอเมืองยะลา
18/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : ทีม SRRT ดำเนินการพ่นหมอกควันในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด 18/05/2560
สสอ.เมืองยะลา : พิธีเปิดโครงการ "ยะลายาลอสัมพันธ์ตำบลยะลา" 18/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
สสอ.เบตง : อบรมแกนนำ อย.น้อย ระดับอำเภอ 21/06/2560
สสอ.เบตง : ประชุม ผอ.รพ.สต. ทบทวนผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 21/06/2560
สสอ.เบตง : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาช่องทางเข้า-ออก ระหว่างประเทศ 18/06/2560
สสอ.เบตง : ตรวจงานก่อนสร้าง สสอ. งวดที่ 1 18/06/2560
โรงพยาบาลเบตง : พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา 18/06/2560
โรงพยาบาลเบตง : ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินอ.ควบคุมโรคเข้มแข็งและมาตรฐาน SRRT ปี 2560 14/06/2560
โรงพยาบาลเบตง : ผอ.โรงพยาบาลเบตง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2560 12/06/2560
รพ.สต.บ้านมาลา : เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 10/06/2560
ศสม.สวนน้ำแกรนด์วิลล่า : เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตชุมชนดชฤกธิ์ 01/06/2560
โรงพยาบาลเบตง : ทีมหมอครอบครัวออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 30/05/2560
สสอ.เบตง : ปูพรมเร่งควบคุม DHF/Malaria เชิงรุก 26/05/2560
สสอ.เบตง : ผนึกกำลังร่วมจู่โจมตรวจค้นยาเสพติดเรือนจำอ.เบตง 24/05/2560
สสอ.เบตง : จัดระเบียบคลินิกหมอฟัน 24/05/2560
สสอ.เบตง : อบรมการนำเสนองานแบบ One Page 22/05/2560
สสอ.เบตง : จัดระเบียบแผงลอยสะอาดปลอดโรค 22/05/2560
สสอ.เบตง : สาธารณสุขอำเภอเบตง ผนึกกำลังเข้าตรวจสถานเริงรมย์ฮอลลีวู้ด และโอเย้ส 18/05/2560
สสอ.เบตง : นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโส และเจ้าหน้าที่ รพ.เบตง ร่วมกันออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสด 18/05/2560
สสอ.เบตง : ผนึกกำลังชุมชนด้านมาลาเรีย ในโอกาศวันมาลาเรียโลก 18/05/2560
โรงพยาบาลเบตง : อบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรพื้นฐานทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบการแพทย์ด้วยสันติวิธี 18/05/2560
สสอ.เบตง : ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยา 18/05/2560
โรงพยาบาลเบตง : เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคในพื้นที่ชายแดนยะลา-เปรัค 18/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
โรงพยาบาลบันนังสตา : เครือข่ายบริการสุขภาพอ.บันนังสตา รับการนิเทศรอบที่ 2 ปี 2560 08/06/2560
สสอ.บันนังสตา : MCH BOARD 06/06/2560
โรงพยาบาลบันนังสตา : ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน NCD Clinic Plus 06/06/2560
โรงพยาบาลบันนังสตา : ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียน One Page เพื่อการสื่อสาร 04/06/2560
โรงพยาบาลบันนังสตา : ชมรมมุสลิม รพ.บันนังสตา จัดเลี้ยงอาหารเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ 04/06/2560
สสอ.บันนังสตา : เวทีหาแนวทางการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก ใน ศกร.บ้านภักดี 30/05/2560
สสอ.บันนังสตา : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อ Onepage 19/05/2560
สสอ.บันนังสตา : ประชุมระบบบริการสุขภาพของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปี 2560 18/05/2560
สสอ.บันนังสตา : ประชุมประจำเดือนและติดตามผลการดำเนินงานผ่านโปรแกรม HDC 18/05/2560
สสอ.บันนังสตา : โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหน่วยบริการปฐมภูมิในการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 1 18/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
โรงพยาบาลธารโต : โครงการรณรงค์กำจัดโรคหัด 08/08/2560
โรงพยาบาลธารโต : กิจกรรมการเจาะคัดกรองมาลาเรียและการพ่นสารเคมีตกค้าง รณรงค์ฯ ในพื้นที่ 08/08/2560
โรงพยาบาลธารโต : ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ GA38 week ขาดนัด 08/08/2560
โรงพยาบาลธารโต : กิจกรรมเยี่ยมบ้านหญิงคลอด ในพื้นที่ บ้านปูยุด ต.ธารโต 08/08/2560
สสอ.ธารโต : ทีม Audit คุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน ลงพื้นที่ รพ.สต.ศรีท่าน้ำ 07/08/2560
โรงพยาบาลธารโต : ทีมหมอครอบครัวอ.ธารโต ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 02/08/2560
โรงพยาบาลธารโต : ชี้แจงเรื่องระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 20/07/2560
โรงพยาบาลธารโต : ทีมเภสัชกรรมรพ.และเจ้าหน้าที่สสอ.ร่วมให้ความรู้ "อย.น้อย" แกนนำระดับอำเภอ 18/06/2560
โรงพยาบาลธารโต : โครงการ Green&Clean hospital ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล 18/06/2560
โรงพยาบาลธารโต : ผอ.ร่วมพบปะเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 14/06/2560
โรงพยาบาลธารโต : ต้อนรับนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าจ.ยะลา เยี่ยมเพื่อสนับสนุนงบประมาณในโครงการศูนย์การเรียนรู้ฯ 08/06/2560
โรงพยาบาลธารโต : รับนิเทศงาน คปสอ.ธารโต รอบที่ 2 ปี 2560 06/06/2560
โรงพยาบาลธารโต : ร่วมกิจกรรมออกจัดนิทรรศการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันพุ ในงานสมโภชหลักเมือง 05/06/2560
โรงพยาบาลธารโต : ประชุมเตรียมการนิเทศจาก สสจ.ยะลา 05/06/2560
โรงพยาบาลธารโต : Home Health Care 02/06/2560
โรงพยาบาลธารโต : รับการประเมินมาตรฐานระบบสุขภาพ จากเขตสุขภาพที่ 12 01/06/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
สสอ.ยะหา : สอบสวนสถานที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ประสานงา บนถนนสาย 4065 21/06/2560
สสอ.ยะหา : ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ และซ้อมแผนเตรียมรับสถานการณ์ กรณีคนไข้ Mers Cov 18/06/2560
สสอ.ยะหา : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 26/05/2560
สสอ.ยะหา : โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน 24/05/2560
สสอ.ยะหา : โครงการ TO BE Number 1 24/05/2560
สสอ.ยะหา : ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจำปี 18/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
รพ.ตะโละหะลอ : Kick off โรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข 21/06/2560
สสอ.รามัน : รับเกียรติบัตร "คนดีศรีสาธารณสุข" ระดับจังหวัด 21/06/2560
รพ.สต.วังพญา : ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 21/06/2560
สสอ.รามัน : จัดประกวดผลงาน ประเภท Oral Presentation 21/06/2560
สสอ.รามัน : จัดกิจกรรมประกวดผลงานวิชาการ 21/06/2560
รพ.สต.กาลอ : ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และตรวจสุขภาพช่องปาก 21/06/2560
รพ.สต.เกะรอ : ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้สูงอายุ 21/06/2560
รพ.สต.เกะรอ : สรรหาผู้เข้าร่วมโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ 21/06/2560
สสอ.รามัน : ประชุมดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 21/06/2560
สสอ.รามัน : Big Cleaning Day แหล่งเพาะพันธ์ยุง 21/06/2560
สสอ.รามัน : ประกวดผลงานวิชาการ สำกัดสสอ.รามัน 18/06/2560
สสอ.รามัน : รับบุคลากรย้ายมาปฏิบัติราชการ 18/06/2560
สสอ.รามัน : ประชุมเตรียมจัดงานวิชาการ 10/06/2560
สสอ.รามัน : ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานสอบสวนโรคและป้องกันควบคุมการติดเชื้อ 08/06/2560
สสอ.รามัน : รับมอบโลชั่นกันยุง 08/06/2560
สสอ.รามัน : สสอ.รามัน : ต้อนรับคณะวิจัยจากสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 08/06/2560
สสอ.รามัน : รับการประเมินมาตรฐานระบบบริการรสุขภาพปี 2560 จากทีมประเมินสำนักงานเขตสุขภาพ 12 06/06/2560
สสอ.รามัน : กิจกรรมรณรงค์ลดละบุหรี่และมอบของขวัญให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 01/06/2560
สสอ.รามัน : การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.รามัน 01/06/2560
สสอ.รามัน : วันงดสูบบุหรี่โลกกับเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.รามัน 01/06/2560
สสอ.รามัน : ต้อนรับคณะเยี่ยมเสริมแรงภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานตำบลจัดการสุข 26/05/2560
สสอ.รามัน : ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพข้อมูลในระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ 26/05/2560
สสอ.รามัน : ต้อนรับคณะกรรมการประกวดมัสยิดส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัดยะลา ปี 2560 25/05/2560
สสอ.รามัน : รับประเมินรพ.สต.ติดดาว 25/05/2560
สสอ.รามัน : ประชุมการแก้ไขฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS 22/05/2560
สสอ.รามัน : อำเภอรามันจัดอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย 18/05/2560
สสอ.รามัน : ประชุมการรักษาความปลอดภัยข้าราชการ หน่วยงานราชการแบบบูรณาการ 18/05/2560
สสอ.รามัน : โครงการฝึกอาชีพอิสระสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 18/05/2560
สสอ.รามัน : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอำเภอรามันปลอดบุหรี่ 18/05/2560
สสอ.รามัน : ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอรามัน 18/05/2560
สสอ.รามัน : นพ.สงกรานต์ ไหมชุม ตรวจเยี่ยมรพ.สต.ท่าธง 18/05/2560
สสอ.รามัน : ทีมงานอนามัยแม่และเด็ก สสจ. ประเมินรพ.สต.ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ณ รพ.สต.ท่าธง 18/05/2560
สสอ.รามัน : การดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรม "อำเภอรามัน ปลอดโรคไข้เลือดออก" 18/05/2560
สสอ.รามัน : ประเมินรพ.สต.ติดดาว ครั้งที่ 2 18/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
สสอ.กาบัง : โรงเรียนผู้สูงอายุ 18/06/2560
สสอ.กาบัง : โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา 18/06/2560
โรงพยาบาลกาบัง : ร่วมต้อนรับคณะตรวจนิเทศงานทีมเยี่ยมเสริมพลัง เขตฯ 12 งานอนามัยแม่และเด็ก 18/06/2560
โรงพยาบาลกาบัง : ร่วมต้อนรับคณะนิเทศ จ.ยะลา รอบที่ 2 ปี 2560 18/06/2560
สสอ.กาบัง : ประชุมกำหนดศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 18/06/2560
โรงพยาบาลกาบัง : ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ 12/05/2560
โรงพยาบาลกาบัง : คัดเลือกผลงานวิชาการตามกิจกรรมการประกวดผลงานวิชาการ 10/05/2560
สสอ.กาบัง : ประชุมเพื่อกำหนดมาตรการการักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 30/05/2560
สสอ.กาบัง : อบรมให้ความรู้ "คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาฯ" 30/05/2560
สสอ.กาบัง : กิจกรรมอบรมให้ความรู้แกนนำอย.น้อยในอ.กาบัง 30/05/2560
สสอ.กาบัง : ประชุมประจำเดือนอิหม่าม คอเต็ย บิหลั่น เดือนพฤษภาคม 2560 18/05/2560
สสอ.กาบัง : พิธีเปิดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม (พิธีเข้าสุนัตหมู่) ปี 2560 18/05/2560
สสอ.กาบัง : ประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำเดือน 18/05/2560
สสอ.กาบัง : มอบกระเป๋าปฐมพยาบาลให้รพ.สต.ทุกแห่งในอำเภอกาบัง 18/05/2560
สสอ.กาบัง : ประชุมชี้แจงผลการดำเนินการผู้ป่วยมาลาเรีย 18/05/2560
สสอ.กาบัง : มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแด่น้องฝึกปฏิบัติงานในสังกัดสาธารณสุขอำเภอกาบัง 18/05/2560
สสอ.กาบัง : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน 18/05/2560
สสอ.กาบัง : ทีม SRRT ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยมาลาเรียเชิงรุก ครั้งที่ 2 18/05/2560
สสอ.กาบัง : ทีม SRRT ได้พ่นหมอกควันโรงเรียนในเขตรับผิดชอบพื้นที่อำเภอกาบัง 18/05/2560
สสอ.กาบัง : ขอเชิญร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 18 พ.ค. 2560 18/05/2560
สสอ.กาบัง : อบรมระบบคลังยาในหน่วยบริการสุขภาพอำเภอกาบัง 18/05/2560
สสอ.กาบัง : ทีม SRRT ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยมาลาเรียเชิงรุก 18/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
รพ.สต.อุเผะ : เยี่ยมหลังคลอด 23/09/2560
รพ.สต.อุเผะ : ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเคสกลับจากฮัจย์ 23/09/2560
รพ.สต.อุเผะ : ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและภาวะซีด 23/09/2560
รพ.สต.สะเอะ : คลินิกหมอครอบครัว 23/09/2560
รพ.สต.สะเอะ : ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเคสกลับจากฮัจย์ 23/09/2560
รพ.สต.สะเอะ : ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเคสกลับจากฮัจย์ 23/09/2560
สอน.บ้านโฉลง : งานฮัจญ์และงาน SRRT ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรค MERS CoV 06/09/2560
สสอ.กรงปินัง : ทีมหมอครอบครัว ลงเยี่ยมบ้านและมอบถุงพระราชทาน 24/08/2560
สสอ.กรงปินัง : สอน.บ้านโฉลง ลงพื้นที่ ม.1 ดำเนินการรณรงค์กำจัดโรคหัด 11/08/2560
สสอ.กรงปินัง : ดำเนินโครงการรณรงค์กำจัดโรคหัด ติดตามฉีดวัคซีนหัดในพื้นที่ ม.3 บ้านตะโละปานัส 10/08/2560
สสอ.กรงปินัง : รับการตรวจสอบและติดตามคุณภาพข้อมูลและการให้รหัสบริการผู้ป่วยนอก (Audit) จากสสจ.ยะลา 10/08/2560
สสอ.กรงปินัง : ลงพื้นที่บ้านลูโบ๊ะกาโล ฉีดวัคซีนโรคหัดและอื่นๆ 07/08/2560
สสอ.กรงปินัง : ลงพื้นที่เยี่ยมฮุจญาก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ 27/07/2560
สสอ.กรงปินัง : ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย 27/07/2560
สสอ.กรงปินัง : ทีมหมอครอบครัว ลงเยี่ยมผู้พิการในพระบรมราชานุเคราะห์ 27/07/2560
สสอ.กรงปินัง : ทีมรพ.สต.สะเอะ ลงให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน 27/07/2560
สสอ.กรงปินัง : ทีมหมอครอบครัว ลงเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 27/07/2560
สสอ.กรงปินัง : ทีมเจ้าหน้าที่และอสม. ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 27/07/2560
สสอ.กรงปินัง : ออกตรวจงานอนามัยโรงเรียน 27/07/2560
สสอ.กรงปินัง : คลินิกหมอครอบครัว (PCC) 24/07/2560
สสอ.กรงปินัง : อบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้ยาปลอดภัยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 5-6 24/07/2560
สสอ.กรงปินัง : โครงการ "ลดหวาน มัน เค็ม กินแต่พอดี" 24/07/2560
สสอ.กรงปินัง : เจ้าหน้าที่สอน.โฉลง ลงพื้นที่ ม. 2 บ้านปุโรง 20/07/2560
สสอ.กรงปินัง : สัปดาห์รณรงค์ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มวัย 20/07/2560
สสอ.กรงปินัง : อบรมแกนนำ อย.น้อย ระดับอำเภอ ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค จ.ยะลา ปี 2560 18/07/2560
สสอ.กรงปินัง : อบรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 18/07/2560
รพ.สต.ห้วยกระทิง : ลงพื้นที่ติดตามเด็กที่ขาดวัคซีน 17/07/2560
รพ.สต.ห้วยกระทิง : คุณซากีเร๊าะ มามะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทเรื่องเล่า 14/07/2560
สสอ.กรงปินัง : นพ.อีระฟาน หะยีอีแต ให้บริการตรวจโรคเรื้อรัง 14/07/2560
สสอ.กรงปินัง : ประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม CPP 14/07/2560
สสอ.กรงปินัง : จัดอบรมให้ความรู้ทันตสุขภาพ เรื่องการตรวจฟันด้วยตนเอง 14/07/2560
สอน.บ้านโฉลง : ให้บริการวัคซีนในงานอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโฉลง 14/07/2560
สสอ.กรงปินัง : ได้ออกให้บริการอนามัยโรงเรียนบ้านลือมุ 14/07/2560
สสอ.กรงปินัง : ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทันตบุคลากร รพ.สต.สะเอะ 04/07/2560
สอน.โฉลง : เยี่ยมบ้านผู้ตรวจมะเร็งเต้านม 04/07/2560
สสอ.กรงปินัง : เยี่ยมบ้านทีมหมอครอบครัว 29/06/2560
สสอ.กรงปินัง : กิจกรรมจัดเวที แลกเปลี่ยนรู้การแก้ปัญหาการจัดบริการในชุมชน 21/06/2560
รพ.สต.ห้วยกระทิง : กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 20/06/2560
สสอ.กรงปินัง : ประชุม Mini War room ไข้เลือดออก PCU และ รพ.สต. ที่พบผู้ป่วย 12/06/2560
โรงพยาบาลกรงปินัง : ร่วมรณรงค์ ละ ลด เลิก บุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก และเทศกาลรอมฎอน 01/06/2560
สสอ.กรงปินัง : ประกวดมัสยิดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด 26/05/2560
สสอ.กรงปินัง : ประชุมประจำเดือน พ.ค. 2560 25/05/2560
รพ.สต.อุเผะ : รับการตรวจเยี่ยมนายอำเภอกรงปินัง และคณะ 22/05/2560
รพ.สต.ห้วยกระทิง : เยี่ยมบ้านทีมหมอครอบครัว 22/05/2560
รพ.สต.อุเผะ : เยี่ยมบ้านทีมหมอครอบครัว 22/05/2560