หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลการให้รหัสโรคและหัตถการ รอบ 9 เดือน ปี 2560 02/08/2560
เอกสารประชุม UC-ต่างด้าว 31 พ.ค. 2560 30/05/2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลการให้รหัสโรคหัตถการ รอบ 6 เดือน 31/05/2560
เอกสารประชุม UC 8 พ.ค. 2560 08/05/2560