วิดีโอ ข่าวสาร/กิจกรรม สาธารณสุขจังหวัดยะลา
ไฟล์ รายละเอียด วันที่อัปโหลด
ชี้แจงกรณีการฉีดวัคซีนในทรรศนะของอิสลาม 18/10/2561
การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค (เวชศาสตร์ป้องกัน) สามารถกระทำได้ ไม่ขัดกับหลักอิสลาม 17/10/2561
มาตรการสยบหัด จังหวัดยะลา 10/10/2561
โรคหัด 08/10/2561
ประมวลภาพนิทรรศการงานสมโภชหลักเมืองและกาชาด จ.ยะลา ปี 61 20/07/2561
กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จ.ยะลา ปี 61 25/06/2561
นพ.สสจ.ยะลา เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 28/05/2561
หมอกควันและฝุ่นละอองป้องกันได้ 23/04/2561
ฮีทสโตรก 23/04/2561
กีฬาสา'สุข สัมพันธ์ จังหวัดยะลา ประจำปี 2561 28/02/2561
  Smart Health ID 28/02/2561
มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 (ประมวลกิจกรรม 11-12 กย.60) 15/09/2560
งานมหกรรมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 06/09/2560