สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562

Kick off โรคหัด

HAJI FORUM

 


กิจกรรมสาธารณสุข 100 ปี

รวมหมอชวนวิ่งยะลา

สวนขวัญเมือง-ค่ายสิรินธร

อ.ธารโตและอ.บันนังสตา

 


ซ้อมหมอชวนวิ่งยะลา

 


มาตรการสยบหัด

โรคหัด

ชี้แจงกรณีการฉีดวัคซีน

สื่อสารวัคซีนหัด