ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท-ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
      10/02/2564

พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์
      02/02/2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลธารโต และ โรงพยาบาลบันนังสตา
      15/01/2564

รพ.หาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)
      08/01/2564

รพ.เบตง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ
      08/01/2564