ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
      07/04/2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบปฏฺบัติเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
      25/03/2564

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏฺิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
      08/03/2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและเลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
      20/01/2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จังหวัดยะลา วันที่ 17 ธ.ค. 63 - 7 ม.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ https://ylo.thaijobjob.com
      15/12/2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา
      23/09/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา
      17/09/2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา
      09/09/2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
      10/08/2563

โรงพยาบาลเบตง ประกาศรับสมัครงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-24 ส.ค. 63
      08/08/2563

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา วันที่ 19-25 พ.ค. 63
      15/05/2563

รพ.เบตง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วันที่ 7-15 พ.ค. 63
      13/05/2563

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
      11/02/2563

ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
      22/01/2563

เลื่อนวันประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ให้ทราบ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ อาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา http://www.ylo.moph.go.th หัวข้อ สมัครงาน (เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ) โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครแยกเป็นรายตำแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้
      20/01/2563

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปรับปรุง ณ 9 ม.ค. 63
      02/01/2563
      ใบรับรองแพทย์
      13/01/2563