ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
      09/04/2564

รายการเรื่องครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
      17/03/2564

รายการราคากลางครุภัณฑ์วิทย์ จำนวน 22 รายการ
      17/03/2564

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.พ. 64
      17/03/2564

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รวม 2 คัน
      02/03/2564

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 22 รายการ รวม 316 เครื่อง
      02/03/2564