สื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
    13/08/2563
โปสเตอร์ไข้เลือดออก
    02/09/2562
สื่อรณรงค์ไข้เลือดออก ลูกน้ำยุงลาย
    28/08/2562


Responsive image
03/03/2563
สถานที่เสี่ยงแพร่กระจายไวรัส
Responsive image
03/03/2563
ห่าง 2 เมตร ปลอดภัยไอจาม
Responsive image
03/03/2563
คำแนะนำสำหรับประชาชน
Responsive image
03/03/2563
มาตรการสำหรับผู้เดินทางต่างประเทศ
Responsive image
03/03/2563
COVID-19 ข้อเท็จจริง