ระบบงานวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ส่งผลงานวิชาการ ปี 2563   

ผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ปี 63
    - ประเภท วิจัย
    - ประเภท R2R
    - ประเภท CQI - Clinic
    - ประเภท CQI - Non clinic
    16/09/2563

   

ผลงานวิชาการในงานประชุมมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จ.ยะลา ปี 63
    - ประเภท วิจัย
    - ประเภท R2R
    - ประเภท CQI - Clinic
    - ประเภท CQI - Non clinic
    31/08/2563