ระบบงาน HDC
ระบบสารสนเทศ สสจ.ยะลา
ระบบคุณภาพข้อมูล SIS
ระบบ SMS

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ สสจ.ยะลา
    06/05/2563

คำสั่ง/ประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา
    28/04/2563


E-Book การแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างเหมาบริการ
    26/10/2563


บริการ

ระบบ E-Saraban
ระบบขอใช้บริการถ่ายภาพ
ระบบจองห้องประชุม
ปฏิทินการดำเนินงาน
สสจ.ยะลา
 
ITA
ประชุมคปสจ.
YALA Health KPI
ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

วารสารข่าว

Responsive image

ตุลาคม 2563

Responsive image

กรกฎาคม 2563

Responsive image

ขอบคุณผู้บริจาค

Responsive image

กุมภาพันธ์ 2563

Video

เต้นสู้ COVID-19

สอนเต้น - เต้นสู้ COVID-19

รับผิดชอบต่อตัวเอง เท่ากับรับผิดชอบต่อสังคม #COVID-19

D.I.Y ทำหน้ากากใช้เอง

หน้ากากอนามัย รู้ไว้ ใช้เป็น

ล้างมือ 7 ขั้นตอน ป้องกันเชื้อโรค

สวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันโรคทางเดินหายใจ

คำแนะนำโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง